Om oss

Välkommen till knallis!

För oss är naturen självklar! Att leka fram kunskap väcker lust och stimulerar hjärnans tillväxt. Friluftsliv, lek, rörelse och naturupplevelser med alla sinnen är grunden i Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik.


Förskolan är I Ur och Skur-certifierad och hos oss får ditt barn röra på sig, lära sig om natur och allemansrätt och värna om miljön. Vi ger ditt barn en start på en livslång relation till naturen och en hälsosam livsstil. Något som följer barnen vidare i livet. Vi kallar naturen för världens bästa klassrum – för ett framtida hållbart samhälle i praktiken.

föräldrakooperativ

I grund och botten innebär det att vi som föräldrar styr verksamheten. Några föräldrar sitter i styrelsen och styr mer handgripligt Knallhattens verksamhet och övriga föräldrar sitter alla i olika arbetsgrupper och bidrar på olika vis till trivsamheten och verksamheten på Knallhatten.


Utöver arbetsgrupperna gör varje familj en viss insatser i barngruppen. Insatserna varierar mellan olika familjer och kan se lite olika ut från termin till termin. Varje familj ska också delta i städdagar som sker en gång per termin. Efter städdagarna ordnas en föräldrafest med tema som brukar vara mycket trevlig och uppskattad.